Uzman. Dr. Özlem Çakır epilepsi hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.  “Her insanın beyninde elektrik aktivitesi vardır” diyen Çakır, “Beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz deşarjlar olur. Bunun sonucunda da istemsiz kasılmalar bilinç değişiklikleri ve duygusal değişiklikler oluşur.  Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır ve nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Nöbet tipleri basitçe parsiyel ve jeneralize olarak iki ayrılır. Bunların yanı sıra başkalarının dışarıdan fark edemeyeceği hafif nöbet tipleri de mevcuttur. Nöbetler 30 saniye ile 2 dakika arasında sürer. Bazı epilepsi nöbetleri 5 dakikadan uzun sürebilir ve o zaman status epileptikus tablosundan söz edilir” diye konuştu

"Kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemeli" "Kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemeli"

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR VE TANISI NASIL KONUR?

Epilepsinin belirtilerinde de bahseden Çakır, “Epilepsi nedenleri arasında doğumsal anomaliler, doğum travması, beyin-damar hastalıkları, beyin iltihaplanması, beyin tümörleri yer almaktadır.  Epilepsi tanısı fizik muayenesinin ardından Kranial BT, MR görüntüleme ve EEG tetkikleriyle konur. Epilepsi tanısı almış hastalara epilepsi nöbetlerini durdurmak için anti-epileptikler başlanır. İlaçlarla kontrol altına alınamayan nöbetlerde cerrahi yöntemlere de başvurulabilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi