Denizli, 15 Temmuz'da tek yürek oldu Denizli, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Denizli’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Denizli Cam Sanayi A.Ş. yöneticileri ve işçileri tarafından kurulan Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mensupları Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı(Denizli Cam Vakfı) dağıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kararını bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, “Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mensupları Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı (DENİZLİ CAM VAKFI)'nın dağılmasına ilişkin Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/07/2024 tarihinde kesinleşen 17/04/2024 tarih ve E:2023/348, K:2024/120 sayılı gerekçeli kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 104. maddesi gereğince ilân olunur” denildi.

Editör: Haber Merkezi