Vatan Partisi dünya ölçeğinde birikimli uzmanlarıyla deprem öncesi ve sonrası için kısa, orta ve uzun vâdeli bütüncül önlem ve uygulamalar için plan ve projeler hazırlamıştır diyen Vatan Partisi BBB adayı Mehmet Çobanoğlu kentlerin ve binaların nerelerde ve hangi kurallar çerçevesinde kurulacağı, insanı gözeten bütün verileri dikkate alan düzenlemelerle belirlenmektedir ve sıkı disiplinle uygulanacağını söyledi.

CHP'li vekiller Başkan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti CHP'li vekiller Başkan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Çobanoğlu şöyle devam etti; “Sayın Prof. Dr. Naci Görür Denizli Sanayi Odasının düzenlediği “Deprem Dirençli Denizli” konferansında seçmenlerden oy kullanırken deprem hazırlığı olan adaylara oy vermelerini istedi. Biz zaten Sayın Görür’ün takdirle karşıladığı “Vatan Partisi Depremden Korunma Stratejisi’ni hazırlamış ve dersimize çalışmış olarak aday olduk. Bugüne kadar afet yönetimini sadece kriz yönetimi olarak algılayan yönetimler, halkımızın enkaz altında kalmasına çare üretememiştir. Vatan Partisi, onlardan bütünüyle farklıdır, risk yönetimini esas almaktadır ve böylece krizi de hazırlıklı olarak yönetebilecektir. Vatan Partisi yönetimi, kurtarma stratejisi yerine koruma stratejisini ilke edinmiştir. Bugüne kadar ülkemizi ve kentlerimizi özel çıkara teslim eden partilere oy vererek, deprem bölgelerinde çoluğumuzu çocuğumuzu duvarların altında bıraktık. Yanlış seçimlerle insanımızı, yaşlımızı, gencimizi, çocuğumuzu depreme değil, özel çıkarcılığa kurban veren bizleriz. Vatan Partisi, kamucu felsefeyi rehber edinen ve kamu hizmeti bayrağını açan biricik partidir. Depreme dayanıklı kentler kurmak ellerimizdedir. Denizli’nin de dahil olduğu 24 büyük kentin ve 500 büyük ilçenin içinden aktif fay hatları geçmektedir. Denizli’mizdeki bütün yapılar, depreme dayanıklı hale getirilecek ya da yenilenecektir. Vatandaşlarımız çadırlara, konteynerlere mahkûm edilmeyecektir. Kentsel dönüşüm, bu sistemle değil ancak kamucu bir anlayışla yapılabilir. Vatandaşlarımızı altyapısı sağlanmış, sağlıklı ve güvenli konutlarla buluşturacağız. Yapı denetimi özel sektöre terk edilmeyecek ve sıkı bir şekilde kamu eliyle yürütülecektir. Boş konutlar kamu kaynakları desteğiyle ihtiyacı olan aileler için değerlendirilecektir. Vatan Partisi belediyeleri insanlarımızı tehlikeli konutlardan kurtaracak, hazırda boş duran konutlara yerleştirecektir. Deprem tehlikesi yüksek olan fay hatları üzerinde yeşil alanlar oluşturacağız. Bu alanları ormanlaştıracak, park ve bahçelere dönüştüreceğiz. Halkımızı deprem konusunda eğiteceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, kamu kurumları, okullar, mahalle ve köyler, arama kurtarma amacıyla örgütlenecektir. Böylece halk, sürece afetzede olarak katılmayacak, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarında aktif görev yapacaktır. Deprem dirençli Denizli için oylar Vatan Partisi’ne.”