TÜKSİAD Yönetimi Denizli Ticaret Borsasını ziyaret etti TÜKSİAD Yönetimi Denizli Ticaret Borsasını ziyaret etti

DSO Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı'nda tüm gün boyunca farklı meslek gruplarının temsil edileceği geniş katılımlı bir ortamda, Denizli'de meslek gruplarının faaliyet alanlarına yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi, işletmelerde verimlilik çalışmalarına dayanak oluşturan uygulamaların ne kadar etkin yürütüldüğü ve işletmelerin verimlilik çalışmaları kapsamında neler beklediklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Verimlilik panelinin de yapılacağı çalıştayın ve yapılacak anketin sonuçları proje ekibi tarafından bilimsel yöntemlerle değerlendirilip, Denizli için ‘Verimlilik Raporu' ve bir ‘Verimlilik Yol Haritası' ortaya çıkarılacak.

“AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK”

Çalıştay hakkında bilgiler paylaşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Oda olarak kuruluşumuzdan itibaren üyelerimizin gelişimine ve rekabetçi sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Amaçlarımızdan birisi de gittikçe artan rekabet ortamında, kuruluşlarımızın verimlilik çalışmalarına yönelik ilgilerinin artırılması ve verimlilik çalışmalarıyla da rekabet güçlerinin yükseltilmesidir. Bu bağlamda Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekibin desteği ile verimlilik yol haritasının belirlenmesine yönelik bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında DSO Üye İşletmelerine bir anket çalışması gönderilmiş ve Denizli sanayisinde verimlilik çalışmalarının mevcut durumunun ortaya çıkarılması ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik veriler toplanmıştır” dedi.

TEKNİK YÖNETİCİLER DE DAVET EDİLDİ

Çalıştaya işletmelerin sahipleri ve üretimden birinci derece sorumlu teknik yöneticilerin davet edildiğini söyleyen Kasapoğlu, “Teknik yöneticiler ve işletme sahipleri farklı paralel çalışma gruplarında yer alacaktır. Etkileşimli odak gruplarından veriler, beyin fırtınası, yarı ve tam yapılandırılmış veri elde etme yaklaşımları ile derlenecektir. Kişisel ve kurumsal özel bilgiler talep edilmeyecektir. Çalıştay, üç oturum halinde her odak grup için bir moderatör tarafından yönetilecektir" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi