Denizli’deki bütün aileleri beş yıl içinde çağdaş ve güvenli konuta kavuşturacak Konut Devrimi Planımızı hazırladık diyen Vatan Partisi BBB adayı Çobanoğlu herkese, sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği konut sağlanacağını ifade etti. Genel Merkezimizce konusunda uzman kişilerce hem Depremden Korunma Planı hem de Konut Devrimi Planı hazırlandığını söyleyen Çobanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. “Konut sorunu serbest piyasanın insafından kurtarılarak temel barınma hakkı kapsamında ele alınacaktır. Bütün vatandaşlarımızın çağdaş ve güvenli barınma hakkı kamu eliyle hayata geçirilecektir. Bu amaçla konut yapımı planlanacak, kooperatifleşme desteklenecektir. Kamu kurumları, kendi çalışanlarına işyerine yakın alanlarda çağdaş konutlar inşa edecek, böylece kamu hizmetinde verimliliği yükseltecektir. Bu amaçla özel kurumlar da özendirilecektir.

Erkan Hayla’dan ağır sözler Erkan Hayla’dan ağır sözler

KİRACIYI KORUYAN ETKİN YÖNTEM!

Beş yıl içinde gerçekleştirilecek köklü çözüme kadar yurttaşlarımızı ağır kira bedellerinden kurtarmak için, Kira Bedellerinin Üç Yıl Süreyle Dondurulması ve Yeni Kira Sözleşmesine İlişkin Kanun Önerisini Meclis Başkanlığına sunduk. Bu amaçla belediyelerimizde Kira İzleme Kurulları kurulacaktır. Kira sözleşmeleri konutun ve işyerinin özelliklerine göre düzenlenecek ve uygulama takip edilecektir. Kiralayan ve kiracı arasındaki gerilimler kamu yardımıyla çözülecek ve vatandaşlarımızın barınma koşulları kolaylaştırılacaktır.

Hem Denizlimizin hem de Türkiye’mizin her aileyi, bütün vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli konuta, bütün öğrencileri sağlıklı ve güvenli yurtlara kavuşturacak kaynakları vardır. Bu kaynakları halka sunacak program, kadro ve kararlılık Vatan Partisi’ndedir. Çözüm, siz vatandaşlarımızın ellerindedir. Çağdaş barınma hakkı için oylar Vatan Partisi’ne.”