Denizli’de verdiği çevre mücadelesi ile öne çıkan Büyük Menderes İnisiyatifi, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada herkesi ekolojik mücadeleye davet etti. Açıklamada kapitalist düzenin aşırı kar ve büyüme hırsının çevre sorunları ve ekolojik yıkımı artırdığına dikkat çekildi.

Ertemur'a 200 milyonluk borçlanma yetkisi! Ertemur'a 200 milyonluk borçlanma yetkisi!

“ÇEVRE SORUNLARI DURDURULAMAZ BOYUTLARA GELMİŞTİR”

Su, toprak, hava kirliliği ve endüstriyel atık sorunlarının birleşmesi, iklim değişikliği gibi birçok önemli soruna dikkat çekilen açıklamada; “Dünyamızda kirleticilerin doğayı ve ekolojik sistemi tahribata ve yıkıma uğratmaları neticesinde çevre sorunları durdurulamaz boyutlara gelmiştir. Bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemeler ile ülkemiz karlı yatırım alanı olarak sunulmakta ve sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, yer altı ve yer üstü su kaynakları yok edilmekte ve bu durum sermaye eliyle gerçekleştirilmektedir. Sözü geçen alanların kamusal yarar gözetilmeksizin sadece kişi veya belli grupların çıkarları doğrultusunda kar hırsıyla tahrip edilmesinin önü açılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İKLİM ADALETİ İÇİN, DOĞA İÇİN, YAŞAM İÇİN EYLEMDEYİZ”

Sistemin değişmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada; “Kıyı kanunu, mera kanunu ve zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılması hakkında kanunda yapılan olumsuz değişiklikler ile tarım, hayvancılık, denizcilik, plansız bir sanayileşme ve çarpık kentleşme uğruna geleceğimiz heba edilmektedir. Altın madenlerini arama çalışmalarında kullanılan siyanür ile yer altı suları ve toprak örtüsü zehirlenmektedir. Enerji yetersizliği dayatmasıyla enerji kapasitesini artırmak adı altında termik santraller, jeotermal santraller, hidroelektrik santraller, biyogaz santralleri doğanının ve canlı yaşamının vahşi bir şekilde geri dönülmez tahribatına yol açmaktadır. Bugün iklim krizinin nedeni doğanın ve emeğin her türlü parçasını metalaştıran kapitalizmdir. Bizleri gıda krizi, açlık, savaş, yoksulluk, göçler, eşitsizlik ve ekolojik yıkımla baş başa bırakan kapitalizmdir. Kapitalizmin yarattığı bu kirliliğin çözümünün tüm insanlığın dayanışması ve birlikte mücadelesi ile mümkündür.  Bugün tüm kesimlere şöyle seslenmek istiyoruz: İklim adaleti için, doğa için, yaşam için eylemdeyiz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi