"Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında ŞEHİTLERİMİZİN ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınların...

"Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında ŞEHİTLERİMİZİN ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek, cümlemizi tebrik ediyorum.  Ordum, gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık, bugün Kut'ta; (İngiltere'den) 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de, 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferini burada görüyoruz."

Yukardaki sözler, Birinci Dünya Savaşı'nda; 7 Aralık 1914-29 Nisan 1916 tarihleri arasında, 147 gün süren bir kuşatmadan sonra, Bağdat'ın,  "kuş uçuşu"  165 km. güneydoğusunda ve Dicle Nehri'nin solunda yer alan Kutü'l Amâre'de ( O tarihte 6500 nüfuslu bir kasaba'dır), İngilizlerin Irak Seferi Kuvvetleri'ne yenerek, bu kuvvete mensup ve bizim siyasi ve askeri tarihimizde sık sık ismine rastladığımız General Townsend'in komuta ettiği 6'ncı Tümeni'nin bütün personelini teslim alan, Türk 6'ncı Ordu Komutanı Halil Kut Paşa'ya aittir. Kutü'l Amâre zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda, Türk Ordusu'nun,  imparatorluk sınırları içerisinde, esas olarak Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanılan ikinci büyük zaferdir. Üstelik bu zafer, o dönemin üzerinde "güneş batmaz" imparatorluğu ve dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere'ye karşı kazanılmış, olup,  ("galibiyet") bu yönü ile de özel bir önem taşımaktadır. Bu yönü ile de Kutü'l Amâre  zaferi, o dönemde sadece Osmanlı Devleti'nde değil, savaşta müttefikimiz olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda da çok büyük yankılar uyandırmıştır. Devamı getirilememiş olsa da, İngilizlere karşı kazanılmış olması ayrı bir önem taşıyan bu zafer, tarihte bugün kazanılmıştır. 107'nci yıldönümünde, bize bu zaferi kazandıran, başta şehitlerimiz olmak üzere, bütün kahramanlarımızı saygı, şükran ve minnet duyguları ile anıyoruz. Ruhları şad olsun. (19.05.2023)