Yapay zeka ve otomasyon iş hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yaptı. Dijitalleşen ortama ayak uydurmak zorunda oluşumuz, zaman ve iş gücünden tasarruf etmede ki mecburiyetimiz gereği; yapay zekaya olan ihtiyacımız hem muhasebe de hem de denetim alanında önem kazandı.

Peki nedir bu yapay zeka? Günümüzde birçok işlem, muhasebe verileri ve denetim tetkikleri dijital sistemden yola çıkarak, personelin manuel olarak gerçekleştirdiği veri toplama işlemini çeşitli yazılımlar aracılığı ile dijital ortamda yapmaktadır. Fakat bu verilerin depolanması ve saklanması da gün geçtikçe işletmeler açısından zorlaşmaktadır. İşte bu noktada devreye yapay zeka ile geliştirilmiş sistemler girer. Özellikle denetim ayağında muhasebe kayıtlarındaki anlık değişimler, stok sayım ve kontrolündeki veri izleme sistemleri, bu ve benzeri işlemleri oldukça rutine dönüştürmektedir. Bunun sonucunda alınan verilerin denetim raporunda sergilenmesi de anlık olarak yapılabilmektedir. Aynı zamanda dijital ortamdaki veri akışı, iş gücünü kolaylaştırdığı gibi işletme içindeki olası hata ve hileleri engellemede de yardımcı olmaktadır.

Dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon sistemine bu kadar ihtiyaç varken; işletmelerin sahip olduğu personel, üst düzey yönetici ve iş birlikçileri ile var olan “dijital hayata yönetim ve yürütme noktasında ne kadar hazır” sorusu akla gelir. Bu anlamda firma sahip ve yöneticilerine oldukça fazla sorumluluk düşmektedir. İşinde uzman bir bağımsız denetim şirketi ve ekibi ile çalışmak, var olan iç kontrol sisteminde ki işleyişin profesyonel bir ekip ile yürütülmesi önem arz etmektedir. Denetimde yapay zekanın kullanımı sadece analitik verilerin aktarımında kolaylık sağlamaz, işletmenin faaliyet gösterdiği alana ait verilerin daha hızlı ve kolay kontrol edilmesini ve bunun işletme içine yansıtılmasına da imkan sağlar. Dolayısıyla sektörü izlemede ve olağan süregelişin içinde var olmada, iş potansiyelini ve rakipleri dışardan seyretmek yerine, sektörün tam kalbinde yer almayı kolaylaştırır.

Bunun haricinde çalışan ve işveren ayrımı olmadan birçoğumuzun uzaktan çalışma koşullarını deneyimlemesi ve bu duruma hızlıca uyum sağlamış olması da dijital hayata geçişe vesile olmuştur. İşletmelerdeki bilgilerin raporlama sistemi ile belli bir yerden değil bilgisayar ve teknoloji sayesinde olduğumuz yerden işlenebilir olması, faturaların bile kamu veri tabanları ile muhasebeleştirilmesi bir sonraki alan olan denetimin de, yapay zeka ile yapılabilir olmasında öncülük sağlamıştır.

Bunların neticesinde; dijital hayatın ve yapay zekanın gerisinde kalarak, olumsuz yönlerinin bize yansımasından çok, bu hayata tüm imkanlarımız ile ayak uydurup, hem mesleki yönde hem de hizmet verdiğimiz işletmeler açısından ticari hayatta, bizimde var olmamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; “Yapay zeka insanların yerini almayacak, yapay zekayı kullanabilecek insanlar, kullanamayacakların yerini alacaktır.”  Denetim ve muhasebe alanında meslek mensuplarının değişen duruma adaptasyonlarının sağlanması da gelecekte mesleğe oldukça katkı sağlayacaktır. Tüm bunlarla birlikte mesleki anlamda her zaman dinamik ve akademik yapıda olduğumuzun farkında olduğumuzu unutmadan, dijital yaşama da kolaylıkla uyum sağlayacağımızdan eminim. Sadece dijital dünya da ki uyumda değil, tüm mesleki süreçte iş yaşantısına yön veren ve önderlik eden tüm meslektaşlarıma şahsım ve şirketim Fraud Audit Corporation adına teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

SMMM Zehra Nihal BOZAT

Fraud Audit Corporation

Denizli İl Temsilcisi