Günümüzde kadın olmak, toplumsal dönüşümlerin ve ilerlemelerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar tarih boyunca elde ettikleri haklarla güçlenirken, hala birçok...

Günümüzde kadın olmak, toplumsal dönüşümlerin ve ilerlemelerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar tarih boyunca elde ettikleri haklarla güçlenirken, hala birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Toplumsal normlara meydan okumak zorunda kalıyorlar. Ancak, bu meydan okuma aslında bir özgürlük dansıdır. Her kadın kendi gücünü keşfederken toplumun dayattığı kalıpları aşarak kendi hikayesini yazma özgürlüğüne sahiptir.

Mesela özellikle iş dünyasında kadın olmak, zamanla değişen pek çok dinamikle birlikte önemli bir konu haline geldi.. Örneğin en çok karşımıza çıkan kadınların belirli bir seviyeye kadar yükselebileceği, ancak üst düzey yönetimde daha fazla terfi şansı bulamayacağı yanılgısıdır. Tam aksine kadınlar, iş dünyasında sadece var olmakla kalmayıp aynı zamanda liderlik koltuğuna oturmayı hak ediyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi içinde bile, bir çok kadının güçlü liderlik rollerine yükselebildiğini gözlemliyoruz.

Ama artık iş hayatında kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu zamana kadar süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliği kurallarına bağlı olan iş dünyası değişiyor, kadınların gücü ve yetenekleriyle başarıya koşuyor! Kadın liderler, iş dünyasına getirdikleri özgün bakış açıları ve güçlü liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Başarılı kadınların en güçlü yönlerinden biri beklenmedik durumlar söz konusu olduğunda duygularını pozitif bir gülümseme ardında saklayabilmek ve duygularını da pozitif tutmaktır.

Kadın ruhu detaycıdır ve detaylar bütünü mükemmel yapan küçük parçalardır. Ancak değerli ile değersizi, ihtiyaç olanla zaman kaybettireni ayırt etme özelliği ile ayrıcalığını yine ortaya koymaktadır. Yine kadınları iş dünyasında ayrıcalıklı yapan hırs yerine tutku iç güdüsü ile bir işi en üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan azmi körükler ve hedefe en doğru şekilde ulaşılmasını sağlar. Bu duygu karşılaşılacak tüm krizleri atlatabilecek ve daima ile bir adım sonrasını görebilecek gücü de verecektir.

Yapılan bazı araştırmalara göre; ülkemizde büyük ya da küçük girişimde bulunan erkeklerin oranı kadınların oranının neredeyse 3 katı kadar olmasına rağmen kadınların girişimlerinde daha başarılı oldukları görülmüştür.

Sonuç olarak kadınların özgür ruhlarıyla empati gücüyle, liderlikteki ayrıcalıkları, bakış açısıyla  iş dünyasındaki varlığının ve başarılarının artması, cinsiyet eşitliğini destekleyen bir dönüşümü tetikleyerek, iş dünyasını daha adil, çeşitli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımaktadır. Özgürce fikirleri ile inovasyonu destekleyebilir ve şirketlerin rekabet avantajını güçlendirebilir.

Kadınların güçlü duruşu, sadece kendi kariyerleri için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin daha eşit bir dünyada liderlik yapmalarına da ilham kaynağı olacaktır.

'Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. " Mustafa Kemal ATATÜRK